Organisatie

Historie

Stichting Drents Voetbalmuseum werd op 12 juni 2021 officieel opgericht.

 

Missie

Wij brengen het verhaal van meer dan 125 jaar Drentse voetbalgeschiedenis.

 

Visie

Het Drents Voetbalmuseum wil een succesvol museum van lokale en nationale betekenis zijn en met verhalen en exposities over de Drentse voetbalgeschiedenis een verrijkende ervaring bieden aan zoveel mogelijk mensen.

 

Doel van de stichting

Het Drents Voetbalmuseum is een instelling, zonder winstoogmerk, ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, die de materiële en immateriële getuigenissen van het Drentse voetbal in het algemeen en de historie in het bijzonder verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie verstrekt voor studie, educatie en recreatie.

 

Bestuur

Voorzitter: Richard de Vries

Secretaris/Penningmeester: Jarno de Vries

 

Gegevens Stichting

Oprichting: 12 juni 2021

Rechtsvorm: Stichting

KvK: 83326170

RSIN: 862829987

 

Postadres

Stichting Drents Voetbalmuseum

Holtlaan 153

7824SG Emmen